drukuj

 

Grand Prix Okręgu za rok 2017 będzie naliczane

od 1 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2017 r.

#

Za organizację turniejów z cyklu GPO oraz wysokość nagród

ustalonych przez Zarząd Okręgu odpowiedzialni są

Prezesi poszczególnych klubów.

#

Pula nagród w poszczególnych turniejach z cyklu GPO

wynosi 800 zł. plus puchar

#

Podział nagród w poszczególnych GPO za 2017 r. tj.

pula nagród plus wpisowe będzie 1 do 4

#

Punktacja za poszczególne turnieje będzie naliczana według

reguł ustalonych przez zarząd OZSkat.

#

W GPO za 2017 r. naliczane będą duże punkty  za poszczególne miejsca

1 miejsce 40 pkt.

2 miejsce 35 pkt.

3 miejsce 30 pkt.

Od 4-6 miejsca 28 pkt.

Od 7-9 miejsca 26 pkt.

Od 10-12 miejsca 24 pkt.

Od 13-15 miejsca 22 pkt.

Od 16-18 miejsca 20 pkt.

Od 19-21 miejsca 18 pkt.

Od 22-24 miejsca 16 pkt.

Od 25-27 miejsca 14 pkt.

Od 27-30 miejsca 12 pkt.

Reszta uczestników turnieju otrzymuje po 10 pkt. za uczestnictwo

#

W GPO o Puchar Prezesa za 2017 r. będą naliczane punkty tak jak w GPO

#

Dla zawodników którzy z przyczyn wyższych nie mogą

uczestniczyć w GPO oraz GPO o Puchar Prezesa

będzie naliczane 24 pkt.

#

Dla prowadzących turnieje z cyklu GPO tj. Kierowników turnieju będzie naliczane

24 pkt. ale tylko dwa razy w ciągu całego cyklu GPO

Dla sędziów poszczególnych turniejów nie będą naliczane pkt.

za sędziowanie, lecz dostaną oni dzikie karty na IMO.
 

#

Sędzią głównym i kierownikiem turnieju z cyklu GPO

nie może być zawodnik grający przy stoliku.

#

Prowadzącymi poszczególne turnieje z cyklu GPO oraz sędziami

są wyznaczeni przez Zarząd Okręgu następujące osoby

Kol. Alojzy Huwer, kol. Eugeniusz Cyran, a w przypadku ich

nieobecności sędzia wyznaczony przez Zarząd OZSkat.

#

Prowadzący turnieje GPO są odpowiedzialni za

przygotowanie list stolikowych,

przeprowadzenie losowania oraz utrzymanie porządku na zawodach

 za co otrzymują 70 zł. od organizatora.

Za przyczyny wyższe uznaje się udokumentowane 

 Delegacje do PZSkat. Uczestnictwo w MŚ, ME, Champions League,

 Dni Związkowe, Dżwirzyno.

#

Turnieje GPO Śląsk - Południe będą otwarte dla wszystkich zawodników

 z innych okręgów oraz zawodników nie zrzeszonych.

#

Klasyfikacja końcowa zawodników będzie prowadzona wspólnie

 dla zawodników Okręgu Śląsk - Południe

i dla zawodników z innych okręgów oraz nie zrzeszonych

#

Zwycięzcy poszczególnych turniejów z cyklu GPO w danym dniu

 będą nagradzani według zajętych miejsc

obojętnie  który Okręg reprezentują i czy są zrzeszeni w PZSkata.

#

Turnieje GPO będą rozgrywane systemem 2 x 48 rozdań

 i będą rozgrywane w soboty i niedziele o godz. 9,00.

#

Organizowanie GPO w innych terminach za zgodą Zarządu OZSkat.

#

W DPO w 2017 roku obowiązkowo startują wszystkie drużyny

 I, II, i III ligi biorące udział w rozgrywkach ligowych,

natomiast ligi okręgowe na zasadzie dobrowolności

#

W przypadku zgłoszenia i nie wystawienia drużyny do DPO

klub płaci karę w wys. 150 zł.

#

Opłata startowa w GPO w 2017 roku wynosi 20 zł, z czego 3 zł. idzie do klubu

2 zł. do okręgu, z czego 1 zł. na na nagrody do IMO

 1 zł. na karty i 14 zł. na nagrody w danym dniu

#

Dla zwycięzców GPO Śląsk - Południe w 2017 roku

 czekają puchary i nagrody pieniężne w wysokości

I  Miejsce - 300 zł.

II Miejsce - 250 zł.

III Miejsce - 200 zł.

IV Miejsce - 150 zł.

V Miejsce - 100 zł.

VI Miejsce - 50 zł.

 #

Do finału IMO Śląsk - Południe kwalifikuje się 42

 najlepszych zawodników z GPO w 2017 roku

#

W finale IMO nie biorą udziału zawodnicy z innych okręgów oraz nie zrzeszeni

#

Finał IMO Śląsk - Południe będzie rozegrany 2.12. i 9.12.2017 r.

 systemem 8 x 36 

O tytule zdecyduje ilość zdobytych małych punktów

przez poszczególnych zawodników w wszystkich ośmiu seriach

#

Zakończenie sezonu 2017 r. odbędzie się w dniu 17.12.2017 r. o godz. 9,00

 w siedzibie OZSkat w Rogowie i udział w nim wezmą, Zarząd, Prezesi Okręgów,

Komisja Rewizyjna, Okręgowa komisja dyscypliny, Mistrzowie GPO, Mistrzowie IMO,

Mistrzowie GPO o Puchar Prezesa, oraz zaproszeni goście

 

   

 

 

 

 
Copyright 2009 - 2010 by PZSKATSP.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt Strony: Network DC.