drukuj

 

Grand Prix Okręgu za rok 2016 będzie naliczane

od 12 grudnia 2015 r. do 30 listopada 2016 r.

#

Za organizację turniejów z cyklu GPO oraz wysokość nagród

ustalonych przez Zarząd Okręgu odpowiedzialni są

Prezesi poszczególnych klubów.

#

Pula nagród w poszczególnych turniejach z cyklu GPO

wynosi 800 zł. plus puchar

#

Podział nagród w poszczególnych GPO za 2016 r. tj.

pula nagród plus wpisowe będzie 1 do 4

#

Punktacja za poszczególne turnieje będzie naliczana według

reguł ustalonych przez zarząd OZSkat.

#

W GPO za 2016 r. naliczane będą duże punkty  za poszczególne miejsca

1 miejsce 30 pkt.

2 miejsce 25 pkt.

3 miejsce 20 pkt.

Od 4-6 miejsca 18 pkt.

Od 7-9 miejsca 16 pkt.

Od 10-12 miejsca 14 pkt.

Od 13-15 miejsca 12 pkt.

Od 16-18 miejsca 10 pkt.

Od 19-21 miejsca 8 pkt.

Od 22-24 miejsca 6 pkt.

Od 25-27 miejsca 4 pkt.

Od 27-30 miejsca 2 pkt.

Reszta uczestników turnieju otrzymuje po jednym punkcie za uczestnictwo

#

W GPO o Puchar Prezesa za 2016 r. będą naliczane punkty tak jak w GPO

#

Dla zawodników którzy z przyczyn wyższych nie mogą

uczestniczyć w GPO oraz GPO o Puchar Prezesa

będzie naliczane 14 pkt.

#

Dla prowadzących turnieje z cyklu GPO tj. Kierowników turnieju będzie naliczane

14 pkt. ale tylko dwa razy w ciągu całego cyklu GPO

Dla sędziów poszczególnych turniejów nie będą naliczane pkt.

za sędziowanie lecz dostaną oni dzikie karty na IMO.
 

#

Sędzią głównym i kierownikiem turnieju z cyklu GPO

nie może być zawodnik grający przy stoliku.

#

Prowadzącymi poszczególne turnieje z cyklu GPO oraz sędziami

są wyznaczeni przez Zarząd Okręgu następujące osoby

Kol. Alojzy Huwer, kol. Eugeniusz Cyran, kol. Jerzy Mozes.oraz Cegiełka Józef

#

Prowadzący turnieje ligowe oraz GPO są odpowiedzialni za

przygotowanie list stolikowych,

przeprowadzenie losowania oraz utrzymanie porządku na zawodach

 za co otrzymują 70 zł. od organizatora.

Za przyczyny wyższe uznaje się udokumentowane 

 Delegacje do PZSkat. Uczestnictwo w MŚ, ME, Champions League,

 Dni Związkowe, Dżwirzyno.

#

Turnieje GPO Śląsk - Południe będą otwarte dla wszystkich zawodników

 z innych okręgów oraz zawodników nie zrzeszonych.

#

Klasyfikacja końcowa zawodników będzie prowadzona wspólnie

 dla zawodników Okręgu Śląsk - Południe

i dla zawodników z innych okręgów oraz nie zrzeszonych

#

Zwycięzcy poszczególnych turniejów z cyklu GPO w danym dniu

 będą nagradzani według zajętych miejsc

obojętnie  który Okręg reprezentują i czy są zrzeszeni w PZSkata.

#

Turnieje GPO będą rozgrywane systemem 2 x 48 rozdań

 i będą rozgrywane w soboty i niedziele o godz. 9,00.

#

Organizowanie GPO w innych terminach za zgodą Zarządu OZSkat.

#

W DPO w 2016 roku obowiązkowo startują wszystkie drużyny

 I, II, i III ligi biorące udział w rozgrywkach ligowych,

natomiast ligi okręgowe na zasadzie dobrowolności

#

W przypadku zgłoszenia i nie wystawienia drużyny do DPO

klub płaci karę w wys. 150 zł.

#

Opłata startowa w GPO w 2016 roku wynosi 20 zł, z czego 3 zł. idzie do klubu

2 zł. do okręgu, 1 zł. na karty i 14 zł. na nagrody w danym dniu

#

Okręg z otrzymanych wpłat przeznacza 1 zł. od każdego zawodnika

 na końcowe nagrody w IMO

#

Dla zwycięzców GPO Śląsk - Południe w 2016 roku

 czekają puchary i nagrody pieniężne w wysokości

I  Miejsce - 300 zł.

II Miejsce - 250 zł.

III Miejsce - 200 zł.

IV Miejsce - 150 zł.

V Miejsce - 100 zł.

VI Miejsce - 50 zł.

 #

Do finału IMO Śląsk - Południe kwalifikuje się 44

 najlepszych zawodników z GPO w 2016 roku

#

W finale IMO nie biorą udziału zawodnicy z innych okręgów oraz nie zrzeszeni

#

Finał IMO Śląsk - Południe będzie rozegrany 10.12. i 11.12.2016 r.

 systemem 8 x 36 

O tytule zdecyduje ilość zdobytych małych punktów

przez poszczególnych zawodników w wszystkich ośmiu seriach

#

Zakończenie sezonu 2015 r. odbędzie się w dniu 18.12.2016 r. o godz. 9,00

 w siedzibie OZSkat w Rogowie i udział w nim wezmą, Zarząd, Prezesi Okręgów,

Komisja Rewizyjna, Sąd koleżeński, Mistrzowie GPO, Mistrzowie IMO,

Mistrzowie GPO o Puchar Prezesa, oraz zaproszeni goście

 

   

 

 

 

 
Copyright 2009 - 2010 by PZSKATSP.pl. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Projekt Strony: Network DC.